Postupy CO

Dodržování striktní nestrannosti při veškerých činnostech, maximální objektivita podložená relevantními důkazy a průběžná analýza informací za účelem eliminace možného střetu zájmů jsou základní pilíře udržující a posilující důvěru zákazníků i dalších zúčastněných stran v serióznost certifikačních orgánů i celé společnosti SILMOS-Q s.r.o.

Created by eGEN s.r.o. © 2022 Silmos-Q s.r.o.